Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μας! Το www.biofial.gr ή www.biofial.com είναι η ηλεκτρονική σελίδα ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκης, στην οδό Πόντου αρ. 52 (ΑΡΜΑΕ 61052/62/Β/06/0143), με ΑΦΜ 092142485, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης.

Οι κάτωθι όροι εφαρμόζονται για τη χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας με το εμπορικό σήμα BIOFIAL A.E. το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.biofial.gr και www.biofial.com.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στον δικτυακό μας τόπο συνεπάγεται την από μέρους σας ρητή συναίνεση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Συνεπώς, η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στη σελίδα.

Όρια ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ» κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν δηλώνει με κανένα τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε αυτό το διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.

Οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται στο χρήση – επισκέπτη μέσω των ιστοσελίδων της BIOFIAL A.E. δεν αποτελεί, άμεση ή έμμεση, συμβουλή ή προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Ο χρήστης- επισκέπτης οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την προσφορά και καταλληλότητα οποιουδήποτε

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία BIOFIAL A.E. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ηλεκτρονικής σελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ» και όλο το περιεχόμενο που αναρτά στις ιστοσελίδες της συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Συνεπώς, η χρήση των περιεχομένων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς και απαγορεύεται να αντιγραφούν, να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ» και την ηλεκτρονική σελίδα της ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ» και των www.biofial.gr ή www.biofial.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη του χρήστη

 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.biofial.gr ή www.biofial.com αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική σελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e– mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:

1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου

2. οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

3. οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4. οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,

5. οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης, συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και οι μέτοχοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ισχύων Νόμος

 

Το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από τη «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ» στη Θεσσαλονίκη και η χρήση αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν το site μας με σκοπό να παραβιάσουν τους νόμους αυτούς. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στο site της εταιρίας μας από άλλη χώρα, έχουν την ευθύνη να ακολουθούν τους Νόμους της χώρας αυτής. Οι παραπάνω όροι αποτελούν πλήρη συμφωνία με την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία έχει και το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του site και στους ανωτέρω όρους, χωρίς καμία προειδοποίηση.

 Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία: Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

ΠΡΟΣΩΠΙKA ΔΕΔΟMEΝΑ

Η BIOFIAL ΑΕ (στο εξής η ΕΤΑΙΡΙΑ) σεβόμενη τα Προσωπικά Δεδομένα του κάθε ατόμου και αναγνωρίζοντας τη σημασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια αυτών. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ηλεκτρονικής μας σελίδας, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να χρειάζεται, κατ’ αρχή, να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η παροχή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα από μέρους του χρήστη απαιτείται μόνον εφόσον αυτός θελήσει να γίνει μέλος, να παραγγείλει προϊόντα ή να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας e-mail.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (www.biofial.gr ή www.biofial.comλειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας site (www.biofial.gr ή www.biofial.com) και προκειμένου να  επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε άλλο λόγο μαζί μας (π.χ. ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα μας), θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που αφορούν στο πρόσωπο σας (ονοματεπώνυμοηλεκτρονική διεύθυνσηδιεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του www.biofial.gr ή www.biofial.com, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, ενώ τηρούνται με συνέπεια οι διατάξεις του Ν. 2472/1997, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που σας ζητούνται είναι οι απολύτως αναγκαίες ώστε να είμαστε σε θέση να προωθούμε τις υπηρεσίες (π.χ. λήψη ενημερωτικών e-mail) που έχετε ζητήσει.

Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site της BIOFIAL ΑΕ (www.biofial.gr ή www.biofial.com)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών – χρηστών του ηλεκτρονικού της καταστήματος καθώς και των συναλλαγών που αυτοί πραγματοποιούν. Οι χρήστες αποδέχονται και συναινούν ότι τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) που γνωστοποιούν στην ΕΤΑΙΡΙΑ, στα πλαίσια της επικοινωνίας τους με αυτή, μπορεί να καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΙΑ διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της (προστηθέντες) έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών τους και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της καταρτιζόμενης σύμβασης, ενώ σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΙΑ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της επικοινωνίας θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, εφόσον το επιθυμεί καθώς και να ζητήσει τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που δύναται να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

Κατ’ εξαίρεση, η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να κοινοποιήσει πληροφορίες προς τρίτο πρόσωπο αποκλειστικά και μόνον εφόσον υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ίδιο το χρήστη. Επιπλέον, πληροφορίες μπορεί να κοινοποιήσει, όταν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση διοικητικής ή αστυνομικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματός της, και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που της παρέχονται, στην περίπτωση που το περιεχόμενο κάποιου μηνύματος θεωρηθεί ότι τη θίγει. Τέτοια ενέργεια θεωρείται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματα και η περιουσία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, να προστατευθεί από την τυχόν κακή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site της, αλλά και προκειμένου αυτή να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού της.

Την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα και γνησιότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιούνται στην ΕΤΑΙΡΙΑ φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Επίσης, με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος ενημέρωσης, του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήση της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στον παρακάτω σύνδεσμο http://biofial.gr/?page_id=543

 

Posted in Αρχική.

Leave a Reply