Κύλινδροι Ανατροπών

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας-σειράς A.
Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς A.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς A.
Τοποθέτηση στο κέντρο της καρότσας. Για ανατρεπόμενα μικρά οχήματα και αγροτικές πλατφόρμες έως 7m.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας-σειράς C.
Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς C.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς C.
Τοποθέτηση στο κέντρο της καρότσας έξω από το σασί του οχήματος. Για ανατρεπόμενα μεσαία, μεγάλα και επικαθήμενα έως 10m. κύλινδροι με 2 και 3 στελέχη μεγάλες διαδρομές έως 3000mm και συνολικά φορτία έως 45tn.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας-σειράς D.
Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς D.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας μεγάλης διαδρομής σειράς D.
Τοποθέτηση μπροστά από την καρότσα για ανατρεπόμενα μεσαία μεγάλα, επικαθημενα και συρόμενες καρότσες έως 12m. Κύλινδροι από 3 έως 5 στελέχη με διαδρομές έως 8500 mm και φορτία έως 40tn.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας-σειράς E.
Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς E.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας μεγάλης διαδρομής σειράς E.
Τοποθέτηση μπροστά από την καρότσα για ανατρεπόμενα μεσαία μεγάλα, επικαθημενα και συρόμενες καρότσες έως 12m. Κύλινδροι από 3 έως 5 στελέχη με διαδρομές έως 8500 mm και φορτία έως 37tn.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας-σειράς F.
Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας σειράς F.

Τηλεσκοπικοί κύλινδροι μονής ενεργείας υψηλής πίεσης λειτουργίας σειράς F.
Τοποθέτηση στο κέντρο της καρότσας με χρήση μοχλού (ψαλίδι). Για ανατρεπόμενα μεσαία μεγάλα, επικαθημενα και συρόμενες καρότσες έως 11m. Κύλινδροι με 2 και 3 στελέχη με διαδρομές έως 1800mm και φορτία έως 35tn.

Κύλινδροι διπλής ενεργείας-σειράς G.
Κύλινδροι διπλής ενεργείας σειράς G.

Κύλινδροι διπλής ενεργείας τυποποιημένοι και κατόπιν παραγγελιάς σε οποιαδήποτε διάσταση και διαδρομή για ποδαρικά επικαθημενων καρότσων και γερανών.

Κύλινδροι μόνης ενέργειας-σειράς H.
Κύλινδροι μόνης ενέργειας σειράς H.

Κύλινδροι μόνης ενέργειας ενός εμβόλου υψηλής πίεσης λειτουργίας σειράς H.
Τοποθέτηση στο κέντρο της καρότσας με χρήση μοχλού (ψαλίδι). Για ανατρεπόμενα μικρά, μεσαία, μεγάλα και συρόμενες καρότσες έως 7m.Διαδρομές έως 1125mm και φορτία έως 27tn.