Βιομηχανικές Εφαρμογές

Κύλινδροι Μονής ή Διπλής Ενέργειας Για Ειδικές Εφαρμογές
Κύλινδροι Μονής ή Διπλής Ενέργειας για Ειδικές Εφαρμογές


Υδραυλικοί κύλινδροι μονής ή διπλής ενέργειας, απλοί, τηλεσκοπικοί, διαιρούμενοι και αμφίδρομοι, σχεδιάζονται και παράγονται κατόπιν παραγγελίας ανάλογα με την χρήση που επιδιώκει ο πελάτης.Ενδεικτικά μερικές από αυτές τις εφαρμογές είναι οι εξής:
Συστήματα μεταφοράς και στάθμευσης αυτοκινήτων (parking)
Aπορριματοφόρα & συστήματα ανακύκλωσης
Ανυψωτικά μηχανήματα
Πρέσες μεταλλουργίας, κοπής, μορφοποίησης
Δομικά μηχανήματα
Πρέσες εκκοκκιστηρίων βάμβακος και καπνοβιομηχανίας Γεωτρύπανα
Μπουκαπόρτες
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Αρδευτικά φράγματα
Γερανοί
Μηχανήματα οδοποιίας
Trailers για μεταφορά θαλάσσιων σκαφών
Πλωτές πλατφόρμες
Ποδαρικά στήριξης οχημάτων
Ανυψωτικός εξοπλισμός συνεργείων.

Υδραυλίκα – Συγκροτήματα Υψηλής Πίεσης
Υδραυλίκα - Συγκροτήματα Υψηλής Πίεσης

Η εταιρία BIOFIAL μελετάει, σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένα συγκροτήματα υψηλής πίεσης, τα οποία συνοδεύουν τους υδραυλικούς κυλίνδρους που προορίζονται για κάθε είδος εξειδικευμένες εφαρμογές.
Η χωρητικότητα των δοχείων των συγκροτημάτων αυτών κυμαίνεται από 12 lt έως 750 lt, και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία μας, με την χρήση σύγχρονου ιδιόκτητου εξοπλισμού κοπής και διαμόρφωσης μετάλλου.Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των συγκροτημάτων υψηλής πίεσης (μπλοκ βαλβίδων ,ηλεκτροβαλβίδες , φίλτρα, κ.τ.λ.)προέρχονται από τους πιο αξιόπιστους ευρωπαϊκούς οίκους.