Απλοί Υδραυλικοί Κύλινδροι

Η υψηλή ποιότητα των υδραυλικών κυλίνδρων BIOFIAL HYDRAULICS είναι το αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας και υψηλής τεχνογνωσίας επί των επιστήμης της υδραυλικής και εξασφαλίζεται με την χρήση αρίστων υλικών εκ των πιο αξιόπιστων διεθνών οίκων και την άρτια κατασκευαστική διαδικασία, η οποία υλοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι υδραυλικοί κύλινδροι της BIOFIAL έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τους αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας.Κατασκευάζονται με διαμέτρους εμβόλου από 50 έως 200mm σε επιθυμητές διαδρομές έως 20μ.
Διατίθενται σε τρεις τύπους.

  • Y.1 – πλάγιος υδραυλικός κύλινδρος
  • YD.1 – πλάγιος διαιρούμενος υδραυλικός κύλινδρος
  • YF.1 – κεντρικός υδραυλικός κύλινδρος

Οι απλοί υδραυλικοί κύλινδροι σειράς Υ.1 (μονό έμβολο) κατασκευάζονται σε διάφορες εκδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Διατίθενται ακόμα  διαιρούμενοι υδραυλικοί κύλινδροι σε 2 ή και 3 μέρη, σειρά YD.1 για περιπτώσεις όπου το μήκος του κυλίνδρου το καθιστά αδύνατο να τοποθετηθεί στο φρεάτιο. Επίσης, διατίθενται υδραυλικοί κύλινδροι και με φλάντζα στήριξης (σειρά ΥF.1) για περιπτώσεις κεντρικής ανάρτησης.

 Οι υδραυλικοί κύλινδροι της σειράς Κ.1 (compact type) χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανύψωση φορτίων. Συνεργάζονται με τις μονάδες ισχύος Τ.Α.

   

Leave a Reply