Στοιχεία Επικοινωνίας BIOFIAL

BIOFIAL A.E.

Βιομηχανία υδραυλικών συστημάτων ανύψωσης

Πόντου 52, Περιοχή Β’ Κ.Τ.Ε.Ο.,

T.K. 54628, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.755265, 2310.755509

Fax: 2310.754929

E-mail: info@biofial.gr

Site: www.biofial.gr & www.biofial.com

Για να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με το τμήμα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

E-mail: dt-eng@biofial.gr Κος Δημήτριος Χ. Θεοχάρης / Μηχανολόγος Μηχανικός

Για να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με το τμήμα εξαγωγών εισαγωγών, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

E-mail: imports-exports@biofial.gr

Για να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με την διοίκηση της εταιρείας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Leave a Reply