Μονάδες Ισχύος

                              

Η BIOFIAL HYDRAULICS κατασκευάζει τρεις τύπους μονάδος ισχύος Τ.Α., Τ.Β. και Τ.D., τα κύρια εξαρτήματα των οποίων προέρχονται από τους καύτερους Ευρωπαϊκούς οίκους. Οι δεξαμενές κατασκευάζονται από χαλυβδοελάσματα πάχους 3mm και 4mm. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα τους είναι το χαμηλό επίπεδο θορύβου, η αξιοπιστίας τους, η ευκολία συντήρησης και η υψηλή αισθητική. Όλες οι μονάδες ισχύος υποβάλλονται σε σχολαστικό έλεγχο λειτουργίας και το σύνολο των ρυθμίσεων γίνεται από έμπειρους τεχνικούς πριν την παράδοσή τους στον τελικό πελάτη. Κάθε μονάδα ισχύος συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αναλυτικά εγχειρίδια ρύθμισης και συντήρησης.

 

 Προαιρετικά Εξαρτήματα

Σειρά T.D.  

Η εντοιχισμένη σειρά μονάδων ισχύος T.D .αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές όπου δεν υπάρχει χώρος για μηχανοστάσιο (MRL).
Περιλαμβάνει στο εσωτερικό την μονάδα ισχύος και προαιρετικά τον βοηθητικό ηλεκτρολογικό πίνακα, με αυτόν τον τρόπο η εγκατάσταση, η συντήρηση και ο απεγκλωβισμός σε περίπτωση ανάγκης πραγματοποιούνται με ευκολία και προπάντων ασφάλεια.
Όλες οι μονάδες ισχύος που κατασκευάζονται από την BIOFIAL HYDRAULICS διατίθενται και εντιχοισμένες με την σειρά T.D.

 

Leave a Reply